Godtgjørelse Til Styremedlemmer

2. Des 2013. Likevel har ikke alle styremedlemmer god nok kunnskap om de. Disse reglene begrenser blant annet bruken av variable godtgjrelser 26. Mai 2011. Styret i DNT vedtok i styremte den 13. Mai regler for mtegodtgjrelse og honorarer for styremedlemmer og medlemmer i rd og utvalg i DNT Godtgjrelse til ledende ansatte: Lnn og godtgjrelse bestr av: 1. Fast lnn kr 1. 021 675. 2. Styremedlemmer: Kr 30. 000. Vararepresentanter: Kr 3. 200 pr 5330 Godtgjrelse til styremedlemmer. 53 Annen opplysningspliktig godtgjrelse 8. Jun 2014. Likevel honoreres styremedlemmer i norske ASA styrer vesentlig. Har hatt en klar oppfatning av at all godtgjrelse til styremedlemmer ogs Generalforsamlingen valgte flgende personer som styremedlemmer med. Styrets leder redegjr for styrets erklring om lnn og annen godtgjrelse til godtgjørelse til styremedlemmer Valg av styremedlemmer og vararepresentanter. SAK 4. FASTSETTING AV GODTGJRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE. Styrets leder, styremedlemmer og godtgjørelse til styremedlemmer 16. Des 2016. Fra og med 2017 bestemmer Kunnskapsdepartementet hva godtgjrelsen for eksterne styreledere og styremedlemmer skal vre. Det har frt 25. Sep 2015. Det gis godtgjrelse for medgtt mtetid, begrenset oppad til 6 timer pr Dag. Vrige styremedlemmer mottar 10 av 2G som fast honorar pr r 7. Mai 2015. Fastsettelse av godtgjrelse til styrets medlemmer for 2014. Synnve Seglem, Steinar Madsen og Lasse Selvik ansattevalgt styremedlem Godtgjrelse til medlemmene av styret skal avgjres av generalforsamlingen. Kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer til styremedlemmer og 1. Jan 2016. O godtgjrelse til medlemmene av valgkomiten. Valgkomiten skal. Styremedlemmer velges for 2 r ad gangen av generalforsamlingen godtgjørelse til styremedlemmer 20. Jan 2017. Skattedirektoratet vurderte det derfor dithen at styremedlemmer i sameier kunne motta inntil kr 1000 fra hver enkeltsameier uten at dette Saksfremlegg. Godtgjrelse til styremedlemmer i Vest-Agder-museet IKS. I sak 1015 i representantskapsmte 19. November 2015 ble det gjort vedtak om 22. Des 2017. Kort om styrehonorarer og godtgjrelser i forbindelse med verv. Oppgi styrehonorar og godtgjrelser i forbindelse med verv. Gjelder honorar og 11. Apr 2018. Verv, Nvrende fast godtgjrelse. Styreleder, 500 000. Styrets nestleder, 250 000. Styremedlemmer Nortura SA, 175 000. 1. Varamedlem til Styrets leder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap tegner lagets firma. Informasjon om godtgjrelse til styremedlemmer og ledende ansatte er gjengitt Styrets leder fr en fast godtgjrelse p kr 50. 000-samt en godtgjrelse pr. Fysisk mte p kr 6. 000-og kr 3. 000-for telefonmte. Styremedlemmer fr en fast.